การแข่งขันผู้บุกเบิกธุรกิจแห่งปี โดย TOTAL

เราได้ผู้ชนะของเราแล้ว! ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะ กับ ผู้ประกอบการหญิงยอดเยี่ยม และผู้ชนะระดับภูมิภาค ! ขอขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมใน Challenge ครั้งนี้และช่วยให้ Challenge ครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ขอให้เข้ามาดูที่เว็บไซต์เป็นระยะๆเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชาเลนจ์ครั้งต่อไป

ความท้าทาย

ความมุ่งมั่นของเรา

เรามุ่งมั่นในการสนับสนุนไอเดียและโครงการสร้างสรรค์ที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางอันส่งผลกระทบต่อชุมชนในประเทศของคุณ ซึ่งอาจเกี่ยวกับการให้โอกาสทางการศึกษา การลดอัตราการเสียชีวิตของเด็ก การดูแลสุขภาพของประชาชน การพัฒนาการเข้าถึงไฟฟ้าในพื้นที่ชนบท การปรับปรุงความปลอดภัยบนท้องถนนหรือการสร้างบ้านด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรืออะไรก็ตามที่ทำให้การใช้ชีวิตในประเทศของคุณดีมากยิ่งขึ้น

บอกเราเกี่ยวกับโครงการของคุณว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากและมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไปได้อย่างไร ทั้งในประเทศของคุณหรือแม้แต่ในต่างประเทศ บอกเล่าเกี่ยวกับโครงการของคุณว่าจะช่วยเป็นแรงผลักดัน พัฒนาความเป็นอยู่ และสนับสนุนเศรษฐกิจที่ดีโดยรวมได้อย่างไร

ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยทำงาน และไม่ว่าชายหรือหญิง หากคุณมีความเชื่อมั่นในโครงการของคุณและต้องการทำสิ่งต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น ลองใช้โอกาสนี้เพื่อการมีส่วนร่วม คุณอาจคว้าตำแหน่ง Startupper of the Year หรือได้เป็นผู้ประกอบการหญิงยอดเยี่ยมคนต่อไป!

ความท้าทายปี 2018-2019

หลังจากที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกใน 34 ประเทศในทวีปแอฟริกา ปีนี้จึงได้มีการขยายโครงการไปสู่ 55 ประเทศทั่วโลก

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศสามคนจากแต่ละประเทศจะได้รับเงินสนับสนุน การประชาสัมพันธ์และการฝึกสอนอย่างครอบคลุม ในบรรดาผู้ชนะทั้งสามคนต่อประเทศ เราจะทำการคัดเลือกผู้ชนะตามภูมิภาคที่จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม

ในปีนี้ จะมีการแนะนำรางวัลผู้ประกอบการหญิงยอดเยี่ยม ระหว่างความท้าทายในครั้งแรก กว่า 25% ของผู้ชนะนั้นเป็นสุภาพสตรีแม้ว่าจะมีเพียง 13% ของผู้สมัคร กับรางวัลพิเศษในปีนี้ เราหวังว่าจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการหญิงได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีความสอดคล้องกับการดำเนินการอื่นๆ ของ Total สำหรับสุภาพสตรีอีกด้วยเช่นกัน

เกือบ 60 ประเทศ

คลิกที่ทวีปเพื่อดูรายชื่อประเทศที่เข้าร่วม เมื่อคลิกที่ชื่อประเทศ คุณจะถูกพาไปยังเว็บไซต์ของประเทศนั้นเพื่อเข้าร่วม อย่าลืมว่าคุณต้องเป็นประชากรของประเทศที่เข้าร่วม!

ยุโรป

แอฟริกา

เอเชียแปซิฟิก
ตะวันออกกลาง

อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

เกณฑ์การคัดเลือก 6 เกณฑ์
 อายุ

เจ้าของโครงการหรือเจ้าของธุรกิจต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี
Default avatar

สัญชาติ

ผู้เข้าร่วมประกวดโครงการต้องเป็นพลเมืองของประเทศที่เข้าร่วม
Default avatar

อายุโครงการ

โครงการนี้สามารถเป็นแนวคิดหรือธุรกิจสตาร์ทอัพที่สร้างขึ้นภายในสองปีที่ผ่านมา   
Default avatar

ผลกระทบทางสังคมและชุมชน

โครงการนี้ควรนำเสนอแนวทางปฏิบัติในการจัดการด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย การศึกษา การเข้าถึงหรือปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผลต่อชุมชนในท้องถิ่น
Default avatar

นวัตกรรม

นวัตกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นการปฏิวัติ เกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด อาจเป็นการยึดถือนโยบายแนวเดิม การพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่ รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการ และในรูปแบบของสิ่งที่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ได้ด้วยเช่นกัน

Default avatar

ศักยภาพและความเป็นไปได้

โครงการที่แสดงให้เห็นความเป็นไปได้และมีศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป

รางวัลและสวัสดิการ

M0kol55s36vaeplcghje
รางวัลชนะเลิศ 3 คน

• เงินสนับสนุน
• โครงการเป็นที่รู้จักมากขึ้น (ผ่านสื่อ การประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายทางสังคม)
• การฝึกสอน
• Learning Expedition ณ กรุงปารีส


ผู้ได้รับการคัดเลือกในระดับภูมิภาค 6 ราย
ผู้ชนะเลิศอันดับแรกจากแต่ละประเทศจะมีการแข่งขันเพื่อชิงหนึ่งในหกรางวัล "ผู้ชนะเลิศระดับภูมิภาค)"!

Tnki8ffszmnfqiy2zdla
ผู้ประกอบการหญิงยอดเยี่ยม

• เครือข่ายทางสังคม
• ฝึกสอนและให้คำปรึกษา
• การบ่มเพาะระบบนิเวศที่เป็นวัตกรรม ณ กรุงปารีส 

ในช่วงแรกความท้าทาย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่เป็นผู้หญิงคิดเป็นเกือบ 25% ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด แม้ว่าจะมีเพียง 13% ของผู้สมัคร เราหวังว่ารางวัลพิเศษในปีนี้จะช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการสตรีเข้าร่วมมากขึ้น

Oxit6yjstj6hsxei0fyj
การบุกเบิกธุรกิจเพื่อพลังงานที่ดีขึ้นอาจได้มีส่วนร่วมกับบริษัทในเครือ Total ภายในประเทศ*  

*ไม่บังคับ รายละเอียดจะระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น

ไทม์ไลน์

กระบวนการที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี โดยมีหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกิจสตาร์ทอัพและคณะกรรมการตัดสินในประเทศที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหัวข้อนวัตกรรม