SOUTĚŽ STARTUPER ROKU SPOLEČNOSTI TOTAL

Už známe naše vítěze! Blahopřejeme všem oceněným projektům v kategoriích Nejlepší podnikatelka a Regionálním vítězům. Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili a kteří nám ji pomohli udělat úspěšnou. Sledujte průběžně naše webové stránky, kde získáte další informace o příští soutěži.

SOUTĚŽ

NAŠE FILOZOFIE

Naším cílem je podporovat dobré nápady a projekty, které pomohou řešit obecné problémy, které se týkají komunit ve Vaší zemi. Může se jednat o zajištění vzdělávacích příležitostí, snížení dětské úmrtnosti, zlepšení veřejného zdraví, rozvoje připojení k dodávkám elektrické energie na venkově, zlepšení silniční bezpečnosti nebo výstavby domů z ekologických materiálů – ve skutečnosti to může být cokoliv, co zlepší kvalitu života ve Vaší zemi.

Řekněte nám, jak bude Váš projekt časem pomáhat stále více lidem, doma a třeba i v zahraničí. Řekněte nám, jak podpoří lidi, zlepší životní podmínky a přispěje k celkové ekonomické prosperitě.

Každý může měnit svět – mladí ze střední školy i starší absolventi, muži i ženy. Pokud svému projektu věříte a chcete změnit svět k lepšímu, využijte tuto příležitost a zúčastněte se naší soutěže. Právě Vy můžete získat příští ocenění Startupper of the Year (Startuper roku) nebo Top Female Entrepreneur (Nejlepší podnikatelka)!

VÝZVA 2018-2019

Po úspěchu první soutěže Challenge, která proběhla ve 34 afrických zemích, byl letošní ročník rozšířen na celkem 55 zemí z celého světa.

Tři vítězové z každé země obdrží finanční podporu, rozsáhlou publicitu a vedení. Z těchto tří vítězů v každé zemi vybereme v každém regionu hlavní vítěze, kteří obdrží další podporu.

Letos představujeme také ocenění Top Female Entrepreneur – Nejlepší podnikatelka. Během prvního ročníku soutěže Challenge představovaly ženy 25 % vítězů, přestože tvořily pouze 13 % účastníků. Letos doufáme, že díky této speciální ceně budou ženy lépe motivovány se soutěže také zúčastnit. Ocenění je také v souladu s ostatními iniciativami společnosti Total zaměřenými na ženy.

TÉMĚŘ 60 ZEMÍ

Kliknutím na světadíl zobrazíte seznam zemí, které se soutěže účastní. Kliknutím na název země budete přesměrováni na místní webové stránky, které Vám umožní účast. Nezapomeňte, že pro účast je nutné, abyste byli občany dané země!

Evropa

Africa

Asie-Tichomoří
Střední Východ

Severní a Jižní
Amerika

6 KRITÉRIÍ VÝBĚRU
 Věk

Majitel/ka projektu nebo podniku nesmí být starší 35 let.
Default avatar

Národnost

Účastník/účastnice musí být občanem/občankou země, ve které se soutěže účastní.
Default avatar

Stáří projektu

Projekt může být nápadem nebo startupem vytvořeným během uplynulých dvou let.   
Default avatar

Dopad na sociální sféru a komunitu

Projekt musí obsahovat praktický způsob řešení záležitostí v oblasti zdravotnictví, bezpečnosti, vzdělávání, přístupnosti a dalších záležitostí, které ovlivňují místní komunity.
Default avatar

Inovace

Inovace nemusí být nutně revoluční, nemusí obsahovat něco zcela nového nebo realizovat celkovou transformaci. Může se jednat také o přírůstkovou inovaci, vylepšení stávajících technologií, produktů či služeb nebo dokonce postupů.
Default avatar

Potenciál a proveditelnost

Projekty, které vykazují proveditelnost a mají potenciál přinést užitek širší veřejnosti.

ODMĚNY A VÝHODY

M0kol55s36vaeplcghje
3 vítězové

• Finanční podpora
• Větší publicita (média, PR, networking)
• Vedení
• Vzdělávací expedice v Paříži


6 hlavních regionálních vítězů
Vítěz/ka na prvním místě v zemi bude soutěžit o jedno ze šesti regionálních ocenění „Grand Regional Winner“ (Hlavní regionální vítěz)!

Tnki8ffszmnfqiy2zdla
Ocenění Top Female
Entrepreneur
(Nejlepší podnikatelka)

• Networking
• Vedení/mentoring
• Inkubační ekosystém pro inovace v Paříži

Během prvního ročníku soutěže Challenge představovaly ženy 25 % vítězů, přestože tvořily pouze 13 % účastníků. Letos doufáme, že díky této speciální ceně budou ženy lépe motivovány se soutěže také zúčastnit.

Oxit6yjstj6hsxei0fyj
Start-up pro kvalitnější energii

Možné partnerství s pobočkou společnosti Total v příslušné zemi*

*Volitelně. Podrobnosti budou uvedeny v místních všeobecných podmínkách, které budou brzy k dispozici.

ČASOVÁ OSA 

Důkladně propracovaný proces, který zahrnuje agentury specializované na audit startupů a místní poroty, které se orientují na inovace.